• Sport

    Basketbal: NH Ostrava

    51

    Basketbal pod značkou Nové huti patří k nejstarším sportovním klubům v Ostravě. První zmínky se objevují již v roce 1952, a to současně se vznikem tělovýchovné jednoty Sokol Ocel NHKG Ostrava. Košíkáři začali hrát v tehdejší krajské soutěži. První zápis mezi elitu je z roku 1953. Po otevření nové haly Tatran a sloučení se stejnojmenným ostravským…