• Hornická minulost, Turistické zajímavosti, Volný čas, zábava

  Hornické muzeum v Ostravě

  19

  Hornické muzeum v Ostravě-Petřkovicích – dokumentuje vznik a vývoj revíru od druhé poloviny 18. stol. do současnosti. Hornické muzeum patří bezesporu mezi nejzajímavější památky Ostravy. Mapuje historii a technický vývoj dobývání uhlí v Ostravsko-karvinském revíru a je tak jedinečnou připomínkou zajímavé hornické minulosti regionu. K vidění jsou důlní expozice (dobývací stroje v provozu), štoly z…

 • Hornická minulost

  Průmyslové muzeum v Ostravě

  35

  Průmyslové muzeum bylo v Ostravě poprvé založeno roku 1945. O rok později byly sbírky přesunuty do opravených prostor bývalého hotelu Royal na Reální ulici. Ten samý rok však byly exponáty násilně vystěhovány na ulici a Průmyslové muzeum Ostrava bylo v roce 1950 oficiálně zrušeno. Zachráněné zbytky sbírek technických exponátů částečně převzalo Ostravské muzeum. V roce…