• MBA
  Články

  Prestižní studium MBA podle Oxfordského vzdělávacího modelu

  122

  Člověk roste se svými úkoly. Čím déle jste ze školy, tím větší a odbornější výkony jsou od vás očekávány. Na manažery je toho opravdu hodně nakládáno a bez postgraduálního studia se dlouhodobě žádný neobejde. Bez orientace v nových trendech vrcholného managementu a soustavného vzdělávání v oboru si těžko udržíte nebo zlepšíte svou pozici ve firmě.

 • Články

  Při studiu MBA nechybí využití moderních trendů

  124

  Potřeba neustálého vzdělávání a aktualizace poznatků jde napříč mnoha obory lidské činnosti. Výjimkou samozřejmě není ani management. A právě představitelé středního a top managementu by měli na sobě pracovat, aby dokázali obstát před konkurencí. Mezi překážky, které manažerům znesnadňují další vzdělávání, patří častá časová vytíženost, kdy není v jejich silách pravidelně navštěvovat přednášky a semináře….