Auto moto filtr pevných částic – aby se nám lépe dýchalo

výměna filtru pevných částic

Aby byl vzduch okolo nás čistější, o to se hlavně u naftových motorů automobilů starají filtry pevných částic, zkráceně DPF (Diesel Particulate Filter). Zařízení zachycuje velmi jemné prachové částice z výfukových plynů, pracuje tedy na principu zachytávání pevných částic. Pokud auto není DPF filtrem vybaveno, například proto, že bylo vyrobeno před rokem 2009, zvyšuje množství pevných částic v ovzduší.

Důležitá emisní evropská norma

EURO 5 je emisní norma, která stanovuje dovolené množství výfukových exhalací – oxidu uhelnatého, uhlovodíků a oxidu dusíku společně s pevnými částicemi. Tato norma se v pravidelných intervalech zpřísňuje, což po roce 2009 vedlo k integraci filtrů pevných částic do všech naftových automobilů, protože by jinak nesplnily přísné nároky, které sledují množství exhalovaných látek.

Filtry pevných částic i pro benzinové motory?

V září roku 2017 vstoupila v platnost norma EURO 6, jež se vztahuje i na nové benzinové motory s přímým vstřikováním. Vzhledem ke zpřísněným limitům musejí automobilky vybavit některé své vozy tzv. GPF (Gasoline Particulate Filter). Filtr pevných částic ovšem zatím není u benzinových motorů jedinou možností, jak snížit množství vypouštěných zplodin, a proto vývojáři pracují na zlepšování vstřikovacího systému, aby se při jeho provozu dosáhlo co možná nejlepšího spalování paliva ve válcích, a tím se zabránilo vzniku sazí. Výrobci se nicméně shodují na tom, že spolu s dalším zpřísněním se GPF pravděpodobně nikdo nevyhne. Už dnes je nově tolerovaná hodnota vypouštěných pevných částic na desetině té původní a vzhledem k přísnému dohledu nad koncentrací oxidů dusíku ve městech se můžeme dočkat nejen zákazu vjezdu dieselových, ale i benzínových aut.

Druhy filtrů pevných částic pro dieselové motory

Na trhu je v současné době k dostání několik druhů filtrů pevných části, z nichž každý má své pro a proti. Jedná se hlavně o tyto DPF druhy:

  • s otevřeným neřízeným systémem,
  • s aditivy,
  • bez aditiv,
  • s externím vstřikovačem.

Filtr pevných částic s externím vstřikovačem je ekonomicky nejnákladnější variantou DPF filtru a zároveň také nejvhodnější. Najdete ho hlavně u značek Toyota, Renault nebo Ford. K motorové soustavě je nejšetrnější a rychle se regeneruje. Nejrozšířenější variantou je však filtr pevných částic bez aditiv, který je cenově dostupnější.

Výměna nebo čištění DPF filtrů?

DPF filtr je většinou třeba měnit při ujetí asi 80 až 250 tisíci kilometrů. Velmi často však délka jeho životnosti záleží na způsobu jízdy řidiče i druhu používaného motorového oleje. V minulosti se bohužel mnohdy stávalo, že oprava nebo výměna filtru pevných částic přesáhla hodnotu ojetého vozidla. Doba ale pokročila a DPF ceny jdou razantně dolů. Čištění DPF je jedna z možností, jak prodloužit jeho životnost. Jde to v případě, že DPF filtr není nijak mechanicky poškozený.