Automatizace v průmyslu

Aby byla společnost pracující v průmyslu konkurenceschopná, je potřeba, aby místo manufakturní výroby zavedla automatizaci. Automatizace nejen zlepšuje kvalitu práce, ale snižuje také mzdové náklady na zaměstnance, protože s automatizací je potřeba méně zaměstnanců. Automatizaci předcházela mechanizace, která byla jen prvním krokem k tomu, aby práci čím dál více odváděly místo lidí stroje.

Takový stroj měl splňovat několik požadavků – měl být pokud možno rychlejší než práce člověka nebo by aspoň měl usnadnit práci člověka, dále pak by měl být neporuchový a snadno nastavitelný na případné pozměněné požadavky. A k tomu slouží řídící jednotka (základní součást automatizace průmyslu). Řídící jednotka pomocí výpočetních programů ovládá určitý technologický proces. Aby však byl použit ta správná řídící jednotka, je třeba ji správně neprojektovat. K tomu slouží nejrůznější firmy.

Společnosti, které budou ve vaší firmě provádět projektování řídicích systémů, by měly poskytovat profesionální služby, měly by umět vyhovět specifickým požadavkům klienta a navržená řídící jednotka by měla být co nejjednodušší. Řídicí systém je tvořen ovládacími panely a specializovaným počítačem, který dává jednotlivým přístrojům instrukce.

Všechny tyto požadavky splňuje společnost APLAUS spol. s r.o.. Zabývá se projektováním řídících systémů a dokáže navrhnout vhodný řídicí systém pro nejrůznější průmyslová odvětví – papírenství, potravinářství, chemickém nebo těžkém odvětví. Společnost působí na trhu již od roku 1994, nabídnout tedy může své dlouholeté zkušenosti v oboru automatizace – projektování, realizace i údržba řídicích systémů, elektrických pohonů a průmyslových elektroinstalací. Firma se přizpůsobuje technologických vývojům, proto nabízí nejnovější technologie a v rámci záručního i pozáručního servisu reaguje na požadavky svého klienta.