Bezpečnost práce a požární ochrana na pracovišti

U každého druhu práce hrozí určitá rizika. Ačkoliv chybovat je lidské, mohou i drobné chyby způsobené nedopatřením způsobit velké problémy. Zanedbávání pracovních povinností je pokutováno vysokými sankcemi a může ohrozit zdraví i život zaměstnanců. V následujících řádcích si prozradíme, jak těmto nepříjemným a nebezpečným situacím předcházet.

Za pochybením v oblasti bezpečnosti práce je zejména neznalost a nepozornost. V takovém případě vina padá nejen na zaměstnance, ale také na zaměstnavatele.

Chyby na straně zaměstnance

Zaměstnanci nerespektují bezpečnost práce, čímž ohrožují nejen sebe samých, ale také své spolupracovníky. Často si neuvědomují důsledky svého neohleduplného chování na pracovišti. Mezi nejčastější chyby na straně zaměstnanců patří nepoužívání ochranných pracovních pomůcek, což může způsobit i smrtelná zranění. Zaměstnanci velmi často nenahlašují pracovní úrazy a nedodržují bezpečnostní opatření. Dále pracovníci nepostupují dle vymezených pracovních postupů a neakceptují interní dokumentaci a řád.

Chyby na straně zaměstnavatele

Nejen zaměstnanci, ale také zaměstnavatelé se dopouští mnoha závažných chyb na půdě bezpečnosti práce a požární ochrany. Povinností každého zaměstnavatele je zajistit školení bezpečnosti práce a požární ochrany, ale mnohdy zaměstnavatel objedná tuto službu u nekvalitní externí firmy, neboť nabízí nízkou cenu. V neposlední řadě by se měl zaměstnavatel pokusit zlepšit komunikaci se svými zaměstnanci.

Na tuzemském trhu působí spousta společností, která nabízí školení bezpečnosti práce a požární ochrany. Jestliže hledáte spolehlivou firmu, v jejíž nabídce je požární ochrana a bezpečnost práce, dovolujeme si vám představit M3 konzult s.r.o.. Tato společnost svým klientům nabízí požární ochranu (PO), bezpečnost práce (BOZP), koordinaci BOZP na staveništi, požární bezpečnost staveb, hygienu, revizi, školení PO a BOZP, krizové plánování a bezpečnostní značení. Firma působí po celé ČR a v případě zájmu je za klientem na úvodní konzultaci schopen přijet specialista kamkoli a zdarma.