Buďte konkurenceschopní a vsaďte na automatizaci!

řídící systémy

I když dříve téměř všechnu práci zastávali lidé, vždy se ji snažili zjednodušovat pomocí různých zařízení. V dnešní moderní době stále najdete profese, kde hlavní práci vykonává člověk, ale čím dál častěji za ně vidíme pracovat stroje. Je to jednoduché – automatizace má několik nesporných výhod. Firma, která používá automatizaci ve výrobě, má nespornou konkurenční výhodu oproti té, která stále sází jen na lidi. A to se jen tak nezmění!

V čem tkví hlavní výhody automatizace?

Automatizace přináší vyšší produktivitu práce. Stroje jsou rychlejší a přesnější než lidé. Zároveň se snižuje chybovost lidského faktoru a také nároky na zaměstnance nejsou tak vysoké. Ve finále mají i výrobky vyšší kvalitu.

Můžete namítnout, že automatické stroje jsou drahé. Ano, není to levná záležitost, ale investice do nich vložené se velmi brzy vrátí. Další nevýhodou může být to, že se bude těžko shánět obsluha nového stroje. Možná byste se divili, kolik pracovníků se rádo učí nové věci a jak rádi přejdou v rámci školení ze „špinavé práce“ na tu čistší. Stroje se musí také programovat, někdo jim musí rozumět, bude je muset umět opravit. To všechno je však řešitelné.

Od malých robotů k ohromným řídícím systémům

Ve velkých výrobnách většinou nestačí pořízení několika „chytrých robotů“, ale zavádí se celé řídící systémy. Ty mají kromě ovládacích panelů i centrální řídící jednotku, která dává pokyny jednotlivým přístrojům. Vekou výhodou takového zařízení je to, že je možné díky němu ovládat z jednoho místa více strojů.

V různých odvětvích průmyslu se využívají tzv. PLC řídící systémy, neboli programovatelné logické automaty. Ty dokáží také analyzovat proces celé výroby, což znamená, že například vědí, kolik energie bylo na výrobu spotřebováno, a zjistí, k jakým došlo ztrátám.

Takový strojírenský, chemický nebo zemědělský průmysl si už bez takových strojů dnes snad ani nedokážeme představit!