Chystáte se svařovat? Seznamte se se základy

svářečský kurz

Pokud se chcete stát profesionálním svářečem a v tomto oboru také pracovat, pravděpodobně budete muset složit svářečský kurz. Důvod je prostý – firmy zkrátka chtějí specializované zaměstnance, kteří budou s jednotlivými stroji a metodami řádně seznámeni. Jenže pokud se chystáte pouze k domácímu svařování, rázem tento kvalifikační kurz neděláte. Než však zažehnete plamen u své kvalitní svářečky, alespoň se základy se seznamte. 

Pamatujte na bezpečnost

Především neopomíjejte bezpečnost. Stejně jako při jiné činnosti, tak i při svařování může dojít k mnoha nepříjemným situacím, při nichž bude ohroženo lidské zdraví. A tak se vybavte pořádnou bezpečnostní technikou a pracovními ochrannými pomůckami. 

Do této kategorie spadají především svářecí kukly, ruční štíty, také rukavice a samozřejmě i zástěry, které se velmi osvědčili zejména u těch, kteří se označují za začátečníky ve svařování.

Co metoda, to jiné principy

Stejně tak se seznamte s každým jedním principem každé jedné metody. To, co platí u svařování elektrickým obloukem nebude platit u svařování plynem. Při každé jedné metodě svařování se pracuje s trochu jinými nástroji a je důležité, abyste se s jednotlivými prvky seznámili před jejich použitím. 

Kupříkladu vás zajímá taková elektroda. Mluvíme o kovových tyčkách s obalem, které mají plnit rovnou několik úkolů. Předně stabilizují elektrické oblouky, zabraňují také oxidaci svárů a působí proti tvoření bublin.

Vybavte se základní technikou

Chybět samozřejmě nesmí ani potřebná pracovní technika, kam spadá kvalitní svářečka stojící za dobře provedenými sváry. Mějte po ruce samozřejmě i kvalitní hořáky, bez nichž nemůže svářečka fungovat (bez nich zkrátka a dobře postrádá jakýkoli smysl). Investovat se vyplatí i do svařovacích drátů, jež jsou nedílnou součástí vybavení každého svářeče.