Co je třeba vědět o zdravotním pojištění cizinců?

žádosti o povolení k pobytu

Na studijní pobyt, turistickou cestu nebo za zajímavou pracovní příležitostí přijíždí do České republiky řada cizích státních příslušníků. Občané EU i občané jiných zemí mají povinnost prokázat, že jsou účastníkem veřejného zdravotního pojištění nebo že mají uzavřené komerční pojištění. Jak uzavřít zdravotní pojištění cizinců? A jaké zdravotní pojištění v ČR vybrat?

Kdy nemusíte sjednávat zdravotní pojištění

Při žádosti o povolení k pobytu nebo během kontrol na území ČR je nutné předkládat i doklad o tom, že má cizinec uzavřené zdravotní pojištění. Občané EU mají možnost prokázat se evropským průkazem zdravotního pojištění, který dokládá, že zdravotní pojištění platí v domovské zemi.

S evropským průkazem zdravotního pojištění máte nárok na nutnou a neodkladnou péči. Do nutné a neodkladné péče nespadají například preventivní prohlídky u lékaře, očkování nebo stomatologické ošetření.

Účast na veřejném zdravotním pojištění má:

 • Osoba s trvalým pobytem v ČR.
 • Osoba bez trvalého pobytu, ale zaměstnaná u firmy se sídlem na území ČR.
 • Osoba ze země se kterou má ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu.
 • Žadatelé o azyl nebo jejich děti narozené v ČR.

 Vybíráme zdravotní pojištění cizinců

Pokud nespadáte do kategorie osob uvedených výše a chystáte se do České republiky, je třeba, abyste si sjednali některý typ zdravotního pojištění cizinců v ČR. Zdravotní pojištění cizinců v ČR je možné vybrat ze dvou základních typů.

Jedná se o základní zdravotní pojištění nebo komplexní zdravotní pojištění. Obojí je určeno pro cizince, kteří nespadají do systému veřejného zdravotního pojištění.

Základní zdravotní pojištění cizinců

Základní zdravotní pojištění cizinců je vhodné pro osoby, které se v České republice budou zdržovat méně než 90 dní. V rámci tohoto pojištění má cizinec nárok na nutné a neodkladné ošetření, případně i hospitalizaci v českém zdravotnickém zařízení.

Hrazeny budou výkony nezbytného rozsahu. Obvykle má základní zdravotní pojištění cizinců nižší limity plnění než komplexní zdravotní pojištění cizinců.

Na co se nevztahuje základní zdravotní pojištění cizinců:

 • léčení nemocí nebo úrazů, které vznikly před počátkem pojištění,
 • léčení, které je možné poskytnout s odkladem a v mateřské zemi,
 • zdravotní péče těhotných, porod a poporodní péče,
 • preventivní prohlídky, kontrolní vyšetření, očkování.

Komplexní zdravotní pojištění cizinců

Pro dlouhodobý pobyt, tedy pobyt delší než 90 dní, je vhodné uzavřít komplexní zdravotní pojištění cizinců. Úhrady za zdravotní péči mají obdobný rozsah jako při veřejném zdravotním pojištění.

zdravotní pojištění cizinců

V pojistné smlouvě jsou pak definovány limity plnění a výluky. Komplexní zdravotní pojištění cizinců se doporučuje, pokud plánujete získat dlouhodobé vízum nebo dlouhodobý pobyt na území ČR.

Na co se nevztahuje komplexní zdravotní pojištění cizinců:

 • léčení nemocí nebo úrazů, které vznikly před počátkem pojištění,
 • služby, které nejsou součástí veřejného zdravotního pojištění v ČR,
 • zdravotní péče těhotných, porod a poporodní péče, pokud nejsou smluvně sjednány.

Na co se zaměřit při uzavírání smlouvy o zdravotním pojištění cizinců

Ať už budete uzavírat zdravotní pojištění v ČR jako základní nebo komplexní variantu je třeba mít na paměti, že se jedná o komerční typ pojištění. Podmínky pojištění si stanovuje každá pojišťovna individuálně.

Limity pojistného plnění mohou být velmi rozdílné, stejně jako výluky z pojištění uvedené v pojistné smlouvě. Proto si překontrolujte a porovnejte maximální limity pojistného plnění a výluky vztahující se k určitým onemocněním.

IRS Czech

Pojišťovny také mohou odstoupit od smlouvy kdykoliv během doby pojištění, často se tak děje v případě, kdy pojištěný nárokoval vysoké plnění a hrozí riziko opětovného nákladného lékařského zákroku.

Některé pojišťovny nehradí určité zdravotní pomůcky jako třeba zubní náhrady, dioptrické brýle nebo naslouchadla. Cenu za pojištění budete hradit předem, pokud se rozhodnete v průběhu pojistné smlouvy změnit typ pojištění, poměrná část ceny není vratná.

Uzavřít zdravotní pojištění cizinců je možné on-line. Také můžete využít nejrůznějších služeb internetových kalkulaček pojištění a srovnávačů.

V případě uzavírání zdravotního pojištění cizinců se však někdy vyplatí využít služeb společnosti, která se danou problematikou zabývá. Pomůže vám eliminovat případná rizika a zajistí rychlejší vyřízení.

Autor: IRS Czech – pracovní a náborová agentura