Co obnáší nábor zahraničních pracovníků

Nedostatek uchazečů z tuzemska stále častěji nutí firmy k náboru zahraničních pracovníků. Co všechno podobný proces obnáší?

Současná situace na pracovním trhu

Takto nízkou nezaměstnanost pamatují personalisté v tuzemsku naposledy v letech 2007 a 2008. V současné době tak přibližně 30 % zaměstnavatelů hledá vhodné kandidáty na různorodé pracovní pozice a rozhodně se nedá říci, že by se jim dařilo. A to i navzdory tomu, že jsou schopni nabízet stále více benefitů.

Chybí přitom poměrně široké spektrum pozic s různorodou kvalifikací. Nedostává se odborníků v oblasti IT, ale také pracovníků na profesích dělnických. Nábor zaměstnanců mimo ČR je tak jedinou možností, pakliže firma nechce definitivně ohrozit svoji činnost, byť se jedná o cestu poměrně trnitou.

Nábor zaměstnanců

Jak na nábor zaměstnanců ze zahraničí

Pakliže je cílem firmy nábor pracovníků z EU, je situace jednodušší. Dle zásady jejich volného pohybu smíte libovolně zaměstnat nejen osoby z Evropské unie, ale také z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Rovněž do těchto pravidel spadají obyvatelé Švýcarska.

Jedná-li se o občany jiných států, jsou to, řečeno terminologií práva, tzv. obyvatelé třetích zemí. U nich už je pro zaměstnání nutné povolení. A samozřejmě musí mít dotyčný i povolení k vlastnímu pobytu na území ČR. Administrativně je tedy zaměstnávání cizinců složitější.

Výhodou zaměstnávání pracovníků ze zahraničí je především možnost obsadit pracovní místo adekvátně zkušeným člověkem, který je ve většině případů dostatečně flexibilní a loajální vůči svému zaměstnavateli. Zvláště tak panuje zájem hlavně o pracovníky z Ukrajiny, Polska nebo Slovenska a stále více i z Mongolska.

Zjednodušení náboru pracovníků mimo ČR

Samotné výběrové řízení se od zaměstnávání Čechů nijak neliší, firmám ale komplikuje život hlavně vyřizování pracovního povolení, které se táhne i řadu měsíců. Proto vznikl tzv. Pilotní projekt Ukrajina zjednodušující zisk modrých karet.

projekt Ukrajina

Na ten posléze pro jeho úspěch navázal Režim Ukrajina, který zase umožňuje získat termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Generálním konzulátě ČR ve Lvově.

Oba typy projektů měly novým pracovníkům z Ukrajiny v konečném důsledku zjednodušit zisk dokladů, které samo o sobě znamenají posun při zaměstnávání cizinců, neboť obsahují jak povolení k pobytu, tak i pracovní povolení.

Jelikož se systém získávání zahraničních pracovníků skrze tyto projekty osvědčil, došlo usnesením vlády ke spuštění tzv. Režimu ostatní státy. Ten je zaměřen na občany Filipín a Mongolska, později byl rozšířen taktéž na občany Srbska. Ten se zaměřuje na středně a nízko kvalifikované pracovníky z těchto států.

Vzhledem k neutuchající poptávce po pracovnících z Ukrajiny byl dále představen vládní program Projekt Ukrajina a Indie. Jeho cílem je zaměstnávat vysoce kvalifikované uchazeče a má umožnit vstup hned několika stovek pracovníků na české území.

Autor: IRS Czech – pracovní agentura pro cizince