Jak na odškodnění po dopravní nehodě

odkškodnění - dopravní nehody

Dopravní nehody dovedou nemile zasáhnout do lidského života. S psychickými a fyzickými následky se mnohdy musíte vyrovnávat dlouhou dobu. Nemusíte se však vzdávat odškodnění – dopravní nehody, které si vyžádáte u toho, kdo tuto situaci zavinil, ale také u pojistitele automobilu.

Nárok na odškodnění po nehodě

Nikdy nevíte, kdy se vám stane pracovní úraz nebo dojde k poškození pacienta. V těchto situacích je dobré myslet na odbornou pomoc, aby se újmy na zdraví trošku vykompenzovaly finančním vyrovnáním ze stran viníků a pojišťovacích společností. O odškodnění – dopravní nehoda se začněte zajímat v okamžiku, kdy se o nehodu postarali jiní řidiči z různých příčin. Vaše újma si zasluhuje spravedlivé vyrovnání peněžitou náhradou. Pochopitelně se nemusíte dobře orientovat v síti nejrůznějších paragrafů, o to se postarají odborníci. Vám bude stačit uskutečnit telefonický nebo písemný kontakt. Využít lze i jednoduchý webový formulář pro rychlou komunikaci. Po vzájemné domluvě dojde k předání potřebných dokladů. Zejména se jedná o dokumenty spojené s dopravní nehodou, s trestním či správním řízením, s jednáním s viníkem a pojišťovnou.

Posouzení a úspěšné jednání

Ani bez podkladů se nevzdávejte, společnost vám je pomůže obstarat. Až dojde k prostudování faktů, vše se bezplatně posoudí a přijde návrh v podobě nejlepšího řešení. Pokud to bude vypadat nadějně, začne jednání o odškodnění po dopravní nehodě. Uzavře se smlouva a vám se zajistí specializovaná advokátní kancelář. Vymáhání bude zahrnovat jednání s pojišťovnou a viníkem. Půjde o mimosoudní i soudní cesty. K výhodám patří fakt, že vy nic nezaplatíte za služby, dokud se nezaznamená úspěch. Například při vážnější újmě na zdraví se ihned žádá pojišťovnu o zálohu až několika desítek tisíc korun. Veškeré úsilí se soustředí na získání maximální částky.