Jak ušetřit za elektřinu v obecním rozpočtu

Současné ceny elektrické energie se utrhly z řetězu a je jasné, že se to promítne do všech oblastí našeho života. Za elektřinu ale dokážeme ušetřit i v rámci rozpočtu obce. Jak na to? 

Využijte sílu slunce

Je mnoho způsobů, jak si pomoci k nižšímu účtu za elektřinu. Využít přirozenou sílu slunce je snad to první, co nás napadne. Zatímco LED veřejné osvětlení dokázalo snížit účet za elektřinu na minimum, solární veřejné osvětlení tento účet naprosto vynuluje. Kapacita je vždy dostatečně velká, aby vystačila i na dny, kdy je slunečního svitu o něco méně. Spočítejte si prvotní investici a to, kolik se vám podaří s touto technologií ušetřit za jeden jediný rok. Jdete do toho? Využijete sílu slunce? 

Obnovitelné zdroje energie

Když už hovoříme o slunci, na některých střechách obecních budov by se možná daly instalovat solární panely. I ty vám budou neúnavně vyrábět elektřinu pro potřeby budovy. Administrativní budovy se většinou osvětlují pouze v pracovních hodinách, proto si s elektřinou ze slunce vystačíte. Případné přebytky můžete prodávat do distribuční sítě. Sluneční svit je zde pro každého z nás, zcela zdarma. Byla by škoda toho nevyužít. 

Důslednost růže přináší

Snažte se mít přehled o tom, kolik elektřiny se spotřebuje na jednotlivých pracovištích. Vždy určete zodpovědnou osobu, která se bude snažit eliminovat plýtvání energiemi. Může se jednat vždy o jednoho pracovníka daného úseku. Jsou počítače vždy vypnuté, když lidé odcházejí z místnosti na obědovou pauzu, nebo když odpoledne odcházejí z práce? Jak se pracuje s osvětlením budovy? Existují místa, kde ještě nejsou úsporné žárovky? 

Každý sám za sebe

Edukací spolupracovníků docílíte přirozené sebemotivace. Těžko budete lidem něco vysvětlovat, když k tomu nebudou mít osobní vztah. Zaveďte platovou motivaci a snažte se, aby se jednotlivé součásti obce snažily snížit spotřebu elektřiny za dané sledované období. Každý úsek se bude snažit zvlášť, podle svých možností. 

Snažte se zapojit obnovitelné zdroje energie.