Jaké typy víz může cizinec použít pro práci v ČR

vízum

Poptávka jednotlivých zaměstnavatelů pro pracovnících, kteří pocházejí z ciziny neustále raketově roste. Stejně tak roste také zájem pracovního trhu po jistých specializovaných profesích z ciziny. Problémem je především velmi nízká nezaměstnanost v ČR, která následně dává příležitosti pro tento typ zaměstnávání.

Variant jednotlivých víz je celá řada, přičemž ovšem vždy rozhoduje zejména důvod samotného pobytu v ČR, kvalifikace daného pracovníka či požadovaná délka samotného povolení.

Kdy to lze bez víza?

Důležité je také zmínit, že někteří cizinci nepotřebují vůbec žádné vízum. Jedná se především o občany států Evropské unie, Islandu, Švýcarska či Lichtenštejnska a také o cizince, kteří mají trvalý pobyt na našem území již zřízen.

Občané států takzvaných třetích zemí pak mají, a to zejména díky faktu, že je ČR součástí Schengenského prostoru, možnost být na našem území na dobu maximálně 90 dnů, a to ve 180denním období. Pracovat zde ovšem v žádném případě nesmí.

Délka pobytu cizince je rozhodujícím faktorem

Státy, se kterými má naše republika takzvanou vízovou povinnost, si musí takzvané Schengenské vízum na oněch 90 dní vyřídit. Požádat o toto krátkodobé vízum mohou i za účelem zaměstnání. Toto Schengenské vízum je tak krátkodobým řešením povolení k práci pro samotné cizince. 

Pokud má cizinec zájem o zřízení povolení na dobu, která bude delší jak 90 dnů, bude se muset smířit s prověřováním ze strany jeho finančních možností, dokladových i profesních. Zejména živnostníci poté musí prokazovat svou finanční stabilitu, oprávněnost k výkonu výdělečné činnosti a také beztrestnost.

K dlouhodobé práci v ČR je zapotřebí zaměstnanecká či modrá karta

Pokud se cizinec rozhodne pro dlouhodobé vízum v ČR, bude potřebovat zajistit dvě základní věci a sice povolení k pobytu, které vydává ministerstvo vnitra a také povolení k práci, v tomto případě to je především zaměstnanecká karta či v případě klasifikovaných zaměstnanců takzvaná modrá karta

Toto povolení vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí. V případě, kdy má cizinec vyřízené povolení k dlouhodobému pobytu, bude muset podat ještě žádost k povolení o zaměstnání. Nutností je také příslib jeho budoucího zaměstnavatele, který chce daného pracovníka zaměstnat. Povolení je poté vydáváno na dobu maximálně dvou let.

modrá karta

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je pobytovým a zároveň i pracovním dokladem. Je tedy mnohem rychlejší verzí pro samotné získání práce v naší republice. Vyplatí se spíše si vyřídit zaměstnaneckou kartu, než k povolení k zaměstnání a pobytové pobolení. Pokud bude cizinec v naší zemi vykonávat nekvalifikovanou práci, zaměstnanecká karta mu bohatě postačí.

Modrá karta

Jedná se o obdobu zaměstnanecké karty, ovšem se zacílením na kvalifikaci. Tato karta tak slouží primárně pro vysoce kvalifikované zaměstnance, kteří mají dokončený buď vyšší odborný stupeň vzdělání či vysokou školu. Modrá karta je rovněž pobytovým i pracovním vízem zároveň.

Máte zájem o vyřízení pracovního víza pro cizince? Kontaktujte společnost IRS Czech, která se právě na tuto problematiku již řadu let specializuje.