Metody léčby rakoviny prostaty

karcinom prostaty

Karcinom prostaty je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění mužů. Protože se poměrně dlouhou dobu nijak neprojevuje, jsou pro včasnou diagnostiku naprosto klíčová pravidelná preventivní vyšetření. Rakovinu prostaty lze léčit více různými způsoby v závislosti na věku a celkovém zdravotním stavu pacienta, stádiu a klasifikaci nádoru, ale hlavně také na pacientově přání. Každá z léčebných metod je principiálně úplně jiná a liší se i jejich možné negativní vedlejší účinky. Jaké tedy jsou konkrétní možnosti léčby karcinomu prostaty?

Aktivní sledování

V případě některých, především starších pacientů, kteří mají rozměrově malý, dobře diferencovaný neagresivní karcinom nízkého rizika, je volena metoda aktivního sledování. Znamená to, že daný pacient pravidelně dochází podle předem sestaveného harmonogramu na kontroly k lékaři. Na těchto prohlídkách je mimo jiné sledována hladina pacientova PSA (prostatický specifický antigen), a v případě, že by se nádor rozrůstal, doporučí se další léčebný postup.

Radikální prostatektomie

Druhou léčebnou metodou je operativní odstranění celé prostaty, neboli radikální prostatektomie. Ta se provádí u jinak zcela zdravých pacientů, a to třemi různými způsoby: otevřeně (tedy invazivní cestou), laparoskopicky anebo pomocí robotického systému. I přes pokročilé technologie se však ještě dnes objevují nepříjemné vedlejší účinky operace, které mohou významně poznamenat pacientův běžný život. Jde především o poruchu udržení moči (inkontinenci) a poruchu erekce, kterou v různém stupni pociťuje 80 % až 100 % operovaných pacientů.

Radioterapie

Radioterapie čili léčba zářením je často volenou a účinnou kurativní metodou, jež se dá provádět různými způsoby:

  • Ozařování zevnitř čili brachyterapie, kdy jsou radioaktivní zrna aplikována přes kůži přímo do místa nádoru,
  • fotonová radioterapie
  • a protonová radioterapie.

Brachyterapie se ale u karcinomu prostaty nepředepisuje tak často — ve většině případů pacienti podstupují jeden ze dvou typů zevního ozařování (tedy fotonové anebo protonové). V případě konvenční fotonové radioterapie ovšem stále existuje riziko nepříjemných vedlejších účinků: poruchy erekce se objevují až u 20 % pacientů, stejně jako inkontinence. Ozařování protony oproti tomu vykazuje mnohem přívětivější výsledky: riziko erektilní dysfunkce a riziko inkontinence je u protonové léčby nízkorizikových karcinomů sníženo na pouhé 1 %. Včas diagnostikovaný nízkorizikový karcinom prostaty je navíc protonovou terapií léčitelný během pouhých 5 dnů!

Hormonální terapie

Posledním používaným typem léčby je zastavení tvorby testosteronu, respektive omezení jeho působení na buňky prostaty prostřednictvím podávaných hormonů. Tato metoda se volí u pacientů v pokročilém stádiu nemoci a u karcinomu prostaty není kurativní léčebnou metodou. Umožňuje ale kontrolu nádoru a dobrou kvalitu života po dlouhé období.