Na co myslet především u ochrany zdraví při práci?

BOZP

BOZP neboli bezpečnost práce je klíčem k úspěchu v každé firmě. Pracovníci musí být během vykonávání své pracovní náplně ochráněni před riziky, která by je mohla stát zdraví nebo život. Každý zaměstnavatel je povinen své pracovníky proškolit a poskytnout jim ochranné pracovní pomůcky, které jim jistou ochranu poskytnou. Na co konkrétně je třeba myslet prozradí odborníci z firmy Extéria, kteří se na BOZP zaměřují dlouhé roky.

Ochrana před hlukem nejen na staveništích

Poslední průzkumy ukázaly, že největším rizikem jsou staveniště. A zde se musí především chránit sluch. Těžké stroje, sypání materiálu, neustálý hluk z jiných koutů – to vše může vést k poškození sluchu či k podobným problémům. Každý zaměstnavatel proto musí své pracovníky chránit před hlukem tím, že jim pořídí ochranné pracovní prostředky. 

Ideální je také stanovit úroveň expozice hluku, aby se pořídili takové prostředky, které budou skutečně adekvátní ochranou sluchu.

Chraňte i dýchací orgány

Klíčem ke zdravému pracovišti je také ochrana dýchacích cest pracovníků. Opět se to týká nejen stavenišť, která byla označena za nejrizikovější pracoviště, ale také řady dalších podobných míst. Každý zaměstnavatel je povinen ochránit dýchací orgány, opět mu pomůžou ochranné pracovní prostředky. 

Pro současnou situaci platí i to, že je zapotřebí pořídit i respirátory a roušky. Zejména pokud se zaměstnanci pohybují u sebe a nemají mezi svými pracovními stanovišti dvoumetrové rozestupy.

Výšky a hloubky

Speciální pozornost věnujte také práci ve výškách či naopak v hloubkách. Opět se tím dostáváme ke staveništi, ale toto riziko se netýká pouze stavenišť a staveb. Riziko se přenáší také do odvětví revizní techniky, také pro údržbáře. Je důležité proškolit zaměstnance a zajistit je systémem postrojů, které je zajistí před případným pádem z výšky nebo naopak do oné hloubky.