Objem vyplacených dotací na obnovitelné zdroje byl vloni rekordní

Z posledních průzkumů vyplývá, že zájem Čechů o fotovoltaickou elektrárnu rapidně roste. Důvodem toho je touha ušetřit nějaké peníze a bojovat tak proti zvyšujícím se cenám elektrických energií. Co však hází pomyslný bílý ručník do ringu jsou ceny tohoto úsporného řešení, respektive i jiných podobných opatření. V této chvíli ale do hry vstupuje divoká karta v podobě dotace z programu Nová zelená úsporám nebo z podobného programu a záhy není pořizovací cena takovým problémem. Statistky říkají, že objem vyplacených dotací na obnovitelné zdroje byl vloni doslova rekordní.

Na podporu fotovoltaiky a čerpadel se vyplatilo skoro 5 miliard korun

Dotace z programu Nová zelená úsporám rozhodně nespadají jenom na fotovoltaiku, ale také se vztahují na tepelná čerpadla. Jenom na tato úsporná opatření stát vyplatil v loňském roce bezmála 5 miliard korun. V meziročním srovnání se jedná o nárůst o pětinásobek. 

Celkově dotace plynuly na více jak třicet tisíc projektů a podle predikcí se letos neočekává nic jiného. I letos se pravděpodobně podpoří stejné množství projektů, jelikož zájem o úsporná zařízení na obnovitelné zdroje neopadá. 

Co se týče samostatné výšky vyplácených dotací, ta se lišila projekt od projektu. Nezřídka se však stalo, že dosáhla až 200 tisíc korun, což je hranice, kterou v mnoha regionech v tuzemsku mohou žadatelé v následujícím roce i překročit.

Vypláceny byly dotace na fotovoltaiku a čerpadla

Jak již bylo zmíněno, nebyly vypláceny pouze dotace na fotovoltaické elektrárny, ale také na tepelná čerpadla. V Česku bylo během loňského roku zprovozněno konkrétně 33 760 nových fotovoltaických elektráren s celkovým výkonem dosahujících až 290 MW. Z pohledu meziročního srovnání mluvíme o nárůstu o více jak 350 procent. 

Dvojnásobně se zvýšil počet instalovaných tepelných čerpadel, kterých si Češi vloni pořídili kolem 60 tisíc.

Hlavními důvody, hned po štědré dotaci z programu NZU, jsou tyto příklady:

Snížení nákladů na energii: Instalace fotovoltaického systému na rodinném domě umožňuje vyrábět vlastní elektřinu ze slunce a snížit tak náklady na energii. To může být zejména výhodné pro domácnosti s vysokými náklady na energii nebo s vysokou spotřebou. Majitelé rodinných domů mohou tak výrazně snížit své měsíční výdaje za elektřinu a získat tak dlouhodobé úspory.

Ekologická udržitelnost: FV energie je obnovitelný zdroj energie, který neprodukuje emise skleníkových plynů ani jiné znečišťující látky, které by mohly ohrožovat životní prostředí. Používání FV energie tak přispívá k ekologické udržitelnosti a ochraně životního prostředí.

Dlouhá životnost a nízká údržba: Fotovoltaické systémy mají obvykle dlouhou životnost a vyžadují jen minimální údržbu. Solární panely mají obvykle záruku až 25 let, což znamená, že majitelé rodinných domů mohou očekávat dlouhodobé úspory na nákladech na energii. Kromě toho jsou solární panely odolné vůči vlivům počasí a mají nízké náklady na údržbu, což snižuje výdaje na provoz fotovoltaického systému.