Při studiu MBA nechybí využití moderních trendů

Potřeba neustálého vzdělávání a aktualizace poznatků jde napříč mnoha obory lidské činnosti. Výjimkou samozřejmě není ani management. A právě představitelé středního a top managementu by měli na sobě pracovat, aby dokázali obstát před konkurencí. Mezi překážky, které manažerům znesnadňují další vzdělávání, patří častá časová vytíženost, kdy není v jejich silách pravidelně navštěvovat přednášky a semináře. Podobným potížím se však dá vyhnout díky nové formě studia na míru – online studiu v moderním pojetí.

MBA je nejžádanějším druhem manažerského vzdělávání

Úspěšným ukončením studia získává absolvent profesní titul, díky němuž může urychlit svůj kariérní postup, získat lepší finanční ohodnocení a pozitivně se odlišit od konkurence. Největším přínosem jsou ale bezesporu cenné znalosti, které lze ihned uplatnit v pracovním životě.

Profesní vzdělávací program MBA Executive Management probíhá v čistě online formě s výjimkou jednoho, úvodního semináře. Ten slouží studentům k seznámení s oline rozhraním a celkovým výukovým systémem, samozřejmostí je pak možnost pokládání jakýchkoli dotazů ohledně studia. Executive Management je rozdělen do deseti modulů. Výstupem každého z nich je úspěšné vypracování seminární práce. Další podmínkou pro úspěšné ukončení studia a získání titulu MBA je napsání a obhájení závěrečné práce před odbornou komisí. Během celé doby studia je možné komunikovat jak s lektory, tak s ostatními studenty, zároveň je neustále zdarma k dispozici množství výukových materiálů.

Ve škole se zaměříte i na praxi

Smyslem studia je získání široké škály poznatků, které uplatníte během své kariéry. Nasbírané znalosti rovnou efektivně využijete na vyřešení skutečných problémů. Praktické a teoretické poznatky se skvěle propojí a vy ihned zjistíte, jak vše funguje.

Cambridge Business School nabízí kvalitní vzdělání v prestižních oborech. K výhodám patří možnost studovat v českém jazyce (akceptuje se i slovenština). Nepotřebujete dělat žádné přijímací zkoušky ani platit za přihlášku. Věnovat se vám bude odborný lektorský tým s mnohými praktickými zkušenostmi.