Profesionální čištění a opravy kanalizace

bezvýkopové opravy kanalizace

Kanalizační poruchy nebývají nikdy jednoduché a řadí se k velmi technicky komplikovaným. V současné době však fungují metody, aby opravy příliš neznepříjemnily běžný provoz, odstávky tak trvají minimální dobu.

Opravy kanalizace bez potřeby výkopů

Jak by se vám líbilo vyřešit komplikované poruchy kanalizací bez nevzhledných a namáhavých výkopů? Skutečně existuje řešení, které vše zvládne rychleji a efektivněji v porovnání s jinými postupy. K opravám se nejčastěji řadí lokální poruchy, třeba vypadnuté části stěn potrubí, praskliny, rozsazené spoje. Bezvýkopové opravy kanalizace se uskutečňují pomocí moderních metod, kde se využívá rukávu (lineru). Metoda UV liner pracuje s bezešvou vložkou ze skelných vláken se strukturou mřížky s danými rozměry. Statický výpočet poslouží k určení tloušťky stěny vložky a zohledňuje stupeň poškození, profil, výšku hladiny spodní vody a rovněž hloubku uložení potrubí. Zároveň se sytí vhodně formulovanou polyesterovou nebo vinylesterovou pryskyřicí.

Monitorovací roboti a vysokotlaké čištění

Nové technické přístupy, metody a řešení jsou vítány v každém oboru. Monitorování kanalizace patří k moderním způsobům využívání u potrubí, kde se zapojují do činností samochodné a posuvné kamery včetně softwarových vybavení. Došlo k vývoji velice schopných frézovacích robotů pro opravy kanalizace. Opravy kanalizace snadno zvládne pneumatický či hydraulický frézovací robot s vlastní pohonnou jednotkou. Samochodný robot s kamerou ovládá opravování a frézování i v potrubí, přičemž se jednoduše dálkově ovládá a k operátorovi se přenášejí signály, aby mohl vyhodnotit situaci a reagovat. Vysokotlaké čištění obstarává speciální technika, kde čerpaná proplachovací voda dokáže svým dynamickým proudem uvolnit zanesená místa. Následně všechny ucpávky a usazeniny odtečou. Vždy lze zvolit výkon tlakového čerpadla s ohledem na konkrétní nános a materiál potrubí.