Profesní rekvalifikace pro vaše budoucí zaměstnání

personalistika

Rok 2020 s sebou přinesl velké výzvy v podobě mnohatýdenních uzavřených obchodů, velkého výpadku služeb i omezení. Ta se bohužel negativně podepsala na menších firmách i specializovaných odvětvích, protože se najednou přestaly konat festivaly, různá společenská setkání i výroba se značně utlumila. To vedlo samozřejmě k četnému propouštění. Bojujete aktuálně s nedostatkem práce ve vašem oboru? Nemůžete se začlenit zpět do pracovního procesu, protože vás jednoduše nechtějí, bez ohledu na to, kolik máte let, jakou za sebou máte praxi či zkušenosti? Nabízí se chytré řešení.

Rekvalifikace do nové profese

Rekvalifikační kurzy v Ostravě jsou možným řešením, jak se vrátit do pracovního nasazení, akorát v jiné podobě. Ať už se rozhodnete pro účetnictví či specifické mzdové účetnictví, máte jistotu, že tato profese bude vždy žádaná. Je to především proto, že mzdy i daně a uzávěrky se musí zpracovávat všude. S tím je samozřejmě spojena i zodpovědnost a hlavně vlastní přístup chtít se uplatnit na trhu práce. Díky rekvalifikačnímu kurzu se dostanete do zcela nové problematiky, a to do hloubky, což z vás po získání osvědčení o rekvalifikaci bude činit odborníka oboru. Pokud vám ale práce u počítače s hromadou papírů příliš nevyhovuje, chtěli byste zůstat více v kontaktu s lidmi a zároveň být silným článkem ve firemní struktuře, pak se nabízí další obory.

Práce s lidmi je těžká, ale baví

Personalistika je další obor, jenž je často v rámci rekvalifikačních kurzů nabízen. Spojuje odbornou část s učivem ohledně zaměstnanců, jejich motivace, chování i posuzování individuálních případů. Personalisté se uplatní v menších i větších firmách, neboť kromě náborů a docházky mohou zastřešovat vzdělávání a poradenství. Neváhejte a vrhněte se do něčeho nového, rekvalifikace v Ostravě vám pomůže!  A uvidíte, že se brzy uplatníte na trhu práce a budete opět spokojeně chodit do zaměstnání.