Repase turbodmychadel s novým vnitřkem

turbodmychadla

Automobilové turbodmychadlo je poháněné výfukovými plyny. Obecně se rozděluje na dvě hlavní části. Jedna z nich se nazývá turbínová, druhá dmychadlová. Tento druh zařízení se začal více používat v době, kdy se začaly používat spalovací motory.

Používání turbodmychadel

V praxi se tento typ turbokompresoru stará o zvýšení výkonu u motoru. Konkrétně k tomu dochází tak, že se zvětší množství paliva a vzduchu vstupujících do pracovní části. Hmotnost bude větší jen o něco málo, ale značně naroste motorový výkon, což patří k nesporným výhodám. Proces se zakládá na zpracování jinak nevyužité energie výfukových plynů, díky čemuž dojde ke kompletnímu navýšení účinku pohonné části. Benzínové motory používají nižší kompresní poměr, ale to se netýká dieselových, když především fungují na principu samovznícení paliva. Nikdy se nevyhnete opotřebování, ale nemusíte hned spěchat pro nový model. Řešení se nabízí také v zajištění repase turbodmychadel

Jak probíhá repas u turbodmychadel

Repas turbodmychadla startuje jeho důkladnou kontrolou. Během této prohlídky se hledají radiální a axiální vůle v rotačním systému, rozličná mechanická poškození a jestli je přítomný olej. Rovněž nechybí okouknutí správné funkce tlakové a podtlakové regulace. Po tomto vstupním průzkumu se vyměňují ložiska, těsnící kroužky a jiné druhy těsnění. Jakmile proběhne repasování, vyvažuje se nově aplikovaný rotační systém. Rovněž se provádějí další testy na extra zkušebním zařízení, kde se sleduje dobrá funkčnost ložiskového středu. Sleduje se nejenom krátký záběh ložisek, ale také se testuje těsnost, vibrace a otáčky při nejvyšší dosažené rychlosti v plném zatížení za běžného provozu. Veškeré výsledky se vygenerují protokolem. Po absolvování repase můžete mít jistotu použití originálních, popřípadě alternativních modelů o vysoké kvalitě.