Rodina a mnohojazyčnost

Jazyk je kouzelný nástroj. Ať už Vám při tom přijde na mysl jazyk mateřský nebo se Vám vybaví nejrůznější jazykové kurzy, na jejichž základě se kouzlit s daným jazykem teprve učíte. Slouží lidem jako prostředek dorozumívání, jako prostředek uspořádávání si myšlenek i vlastního myšlení, je to prostředek budování si identity každého jednotlivce, ale taky prostředek uchování si kulturního dědictví od nepaměti.

Ptáte se jak? Už jen tím, že spolu mluvíme – tedy ústní lidovou slovesností třeba v podobě říkanek, pohádek a písniček.

Důvody pro podporu děti mluvících více než jedním jazykem by dokázal vyjmenovat jistě každý (co by dali naši studenti navštěvující pomaturitní studium jazyků za to, kdyby měli možnost naučit se jazyk automaticky a hladce za svého dětství!).

Žel – ne každý se rodí do mnohojazyčného prostředí, o to větší je škoda, když se dítě do mnohojazyčné rodiny narodí a rodiče či jejich okolí tuto velkou výhodu nevidí nebo nevědí, jak přesně s ní naložit.

Schopnost ovládat více jazyků

Schopnost ovládat více jazyků není ojedinělá. Velká část populace vyrůstá ve světě, ve kterém se střetává více jazyků. Znalost jazyků se liší mezi různými lidmi, a to se může dít i v rámci jedné rodiny.

A věřte, že ani nemusíte navštívit jazykový kurz, stačí se prostě ve správný okamžik potkat na správném místě. Muž může mluvit jinými jazyky než jeho žena a děti – a tento jazyk může být odlišný od úředního jazyka dané země (tedy jazyka, kterým se mluví nejen na úřadech, ale třeba taky ve školách).

Přestože se v převážné části rodin mluví jedním jazykem, najdeme i rodiny takové, ve kterých se automaticky mluví více jazyky.

Existuje pak mnoho názorů, zejména co se výchovy dětí v mnohojazyčné rodině týče (můžeme se setkat i s extrémním názorem, že mluvit na dítě více než jedním jazykem je škodlivé).

Dochází dokonce k případům, kdy sám učitel ve škole (případně jiná autorita) přesvědčuje rodiče i děti, že jediným důležitým a správným postupem je naučit se ten jazyk, kterým mluví většinová společnost (a že jazyk rodiny je pouhá překážka, bránící dětem začlenit se do společnosti).

Jak se tedy vypořádat se situací, kdy má každý z rodičů jiný mateřský jazyk? A jaký zvolit přístup k jazyku, který rodiče nedostatečně ovládají, ale kterým mluví většina společnosti v zemi? Měli by toto rozhodnutí rodiče skutečně nechat na školním zařízení?

Valná většina rodin, mluvících více než jedním jazykem, disponuje dostatečným potenciálem k mnohojazyčné výchově dětí. Mnohdy však tyto rodiny nemají spolehlivé informace o tom, jak tento způsob výchovy svých dětí provozovat správně.

Projekt Multilingual Families

Mnohem více než jen odpovědi na tyto otázky přináší evropský vzdělávací projekt Multilingual Families, jehož partnerem se stala i Jazyková škola Brno PELICAN. Projekt se zaměřuje na uchování jazyků, a tedy i kultury mnohojazyčných rodin a přistěhovalců v zemích Evropské unie.

jazykovka

Jak již bylo řečeno, většina těchto rodin má skvělé dispozice i potenciál k tomu, aby mnohojazyčně vychovávali své děti. Mnohdy se tak však neděje – jelikož tyto rodiny nemají povědomí o výhodách, které tato výchova pro jejich děti přináší.

Výstupem projektu, na kterém se naše jazykovka PELICAN podílela, jsou publikace podložené skutečnými případovými studiemi, které řeší otázku mnohojazyčné výchovy, její realizace – a to nejen z pohledu rodičů, ale taky z pohledu lektorů či učitelů a možností, jak může pedagogický pracovník podpořit mnohojazyčnost a mnohojazyčné děti ve své třídě.

Chcete se o projektu a jeho výstupech dozvědět více? Navštivte naše stránky www.skolapelican.com, anebo se za námi zastavte osobně v centru Brna. Pojďme spolu vyvrátit mýty a fámy spojené s výchovou dětí v mnohojazyčném prostředí!