Vedení úspěšné konkurenceschopné společnosti

kurzy němčiny

Obecně se české ekonomice ve srovnání se světem daří velmi dobře. I když si zde spousta lidí stěžuje, tak stát je na relativně dobré úrovni, co se týče ukazatelů HDP, nezaměstnanosti, inflace.

Je tu spoustu firem a společností, které hrají významnou roli i na světových trzích. Spousta produktů se od nás vyváží, ještě více se jich dováží. I služby, které nabízejí české společnosti, se poskytují v zahraničí.

A tohle všechno stojí na základech komunikace. Když chtějí firmy uzavřít nějaký kontrakt, je potřeba probrat spoustu věcí a podrobností. Důležité v tomto ohledu je, aby si obě strany rozuměly a chápaly se. Věděli, že ten druhý chápe naprosto stejně podmínky, které diktuje.

Kurzy jazyka

Proto je důležité pro firmy firemní vzdělávání, resp. firemní jazykové kurzy angličtiny. Hodně se dnes rozmáhá, že vedení firmy zaměstnancům domluví lekce jazyka. Učí se tak v práci skupinově několik zaměstnanců.

Pro zaměstnance je to výhodné, jelikož jim to firma proplatí a oni to mohou zužitkovat i v soukromém osobním životě.

Na druhou stranu nadřízení mají tak pod kontrolou, že zaměstnanci lekce opravdu podstupují a chodí na ně pravidelně. Jím se to také vyplatí pro budoucí a celkový chod firmy. Na těchto firemních jazykových kurzech si navíc můžete zaplatit lektora, kterému řeknete konkrétně, co potřebujete.

To, co se po nich chce, hlavně co se týče slovní zásoby. Vaše požadavky třeba mohou být, aby zvládali slovíčka, která při komunikaci budou potřebovat. Lektor se na to soustředí a učí je slovní zásobuekonomických slovíček a celkově těch, které se týkají businessu.

Učení může probíhat i formou hraných rozhovorů. Kdy si dva lidé zahrají na společníky, kteří si potřebují domluvit podmínky smlouvy. Nebo situace, že volá zákazník a chce si něco koupit, na něco se zeptat nebo si postěžovat. Třeba chce reklamovat váš produkt.

Firmy si dost žádají i kurzy němčiny v Brně. Německý jazyk je hned druhým nejžádanějším jazykem po angličtině, jak by asi většina předpokládala.

Samotná výuka

Ve chvíli, kdy si pozvete lektora a on vás navštíví, tak to probíhá následovně. Nejprve si vyslechne požadavky nadřízeného. Po té na úvodní vyučovací hodině zjistí, jak účastníci mluví. Zjistí jejich znalosti. Když toto všechno zanalyzuje, tak navrhne strukturu výuky. Jak by měla probíhat, co by doporučoval a jak si to představuje.

Cíle

Stanoví se cíle, jak kurzu, tak jednotlivců. Například prohloubení slovní zásoby, zvýšení jistotě při tvorbě vět či zlepšení konverzační dovednosti.

Vždy je cílem výuky zlepšit jazykové dovednosti alespoň o jednu jazykovou úroveň, což se dá stihnout v průměru asi za tok studia. Samozřejmě je to hodně individuální a odvíjí se to od snahy a předpokladů účastníka.

Lekce angličtiny

Docházka je lektorem hlídána, ten ji zapisuje a případné absence řeší. Je možné firemní výuku monitorovat a zpřístupnit ji tak všem účastníkům firemního vzdělávání.

Také je tu možnost studenty testovat a to každých šest měsíců. Následně vyhodnotit výsledky a zjistit progres jednotlivých studentů. Na závěr kurzu je všem účastníkům poskytnuto složení Státní jazykové zkoušky buď na úrovni B2 nebo C1. Tato možnost je jim nabízena zdarma.

Jazyková škola Pelican

Jazyková škola z Brna vám ve všem vyjde vstříc, a právě kvůli tomuto individuálnímu přístupu je vám výuka ušitá na míru.

Záleží pouze na vás, jak často lekce požadujete. Jestli žádáte intenzivní výuku, tedy několikrát týdně nebo jedna hodina v týdnu stačí. Je možná změna lektorů nebo času. Vše se vám přizpůsobí.

Zaměstnance budou lekce angličtiny bavit, je to příjemné zpestření dne. Nemá to pro ně být hodina mučení, ale zábava. Přirozeně se rozmluví a krůček po krůčku bude jejich komunikace pohotovější.

To by mohlo pro firmu znamenat více uzavřených obchodů se zahraničím, vyšší cíle v cizích zemích. Komunikace je v tomto ohledu klíčová, a když není na vysoké úrovni, tak od toho zahraniční firmy odstoupí a poohlédnou se jinde, nejspíš u vaší konkurence.