Výkup papíru jako snadný přivýdělek

výkup papíru

Množství vytříděného papíru v České republice během jednoho roku dosahuje téměř milionu tun, což je těžko představitelné množství. Pravdou je, že výkup papíru má u nás velmi dlouhou tradici stejně jako výkup železa a barevných kovů. Jaké důvody hovoří ve prospěch třídění a recyklace papíru?

Proč recyklovat papír?

Velkým tématem posledních let je třídění a recyklace plastů. Třídění a výkup papíru nejsou tolik diskutované, přesto si však zaslouží pozornost zejména s ohledem na ekologickou stránku. Každý vytříděný papír se totiž počítá!

V rámci návštěvy výkupny papíru se lze zbavit starých knih, časopisů, novin, reklamních letáků a nejrůznějších tiskovin. Zásadní však je, aby papír nebyl znečištěn. Nelze se zde tedy zbavit mastného papíru, ale mezi nepřípustný materiál patří také tapety, voskovaný papír a další speciální typy papíru, které není možné recyklovat. Díky odvozu překážejícího a nepotřebného papíru do sběrny si lze nejen uvolnit místo ve sklepě, v garáži nebo ve firemních prostorách. Rovněž se jedná o příjemný přivýdělek. Mnohdy se však vyplatí počkat na zvýšení cen, pokud tedy máte možnost papír někde uskladnit. Dále platí, že čím více papíru do sběrny odvezete, tím vyšší bude zisk, který vám vaše snaha přinese.

Jak zjistíte výkupní cenu papíru?

Síť sběren papíru je velmi bohatá, takže určitě nebudete mít problém najít pobočku ve svém okolí. S papírem mohou do výkupny zavítat občané, firmy i živnostníci. Obdobně jako v případě kovů platí, že pro výkup papíru cena není stálá a mění se s ohledem na ceny papíren nebo poptávku z Číny. Stačí však jen kontaktovat nejbližší pobočku ze sítě sběren společnosti TSR Czech Republic, s. r. o., a vyžádat si aktuální ceník. Snadnému přivýdělku už nestojí nic v cestě!