Vyřešte třídění odpadu ve firmě s praktickými popelnicemi

V každé společnosti představuje otázka nakládání s odpadem důležitý problém, který je třeba co nejlépe a s co možná největší efektivitou vyřešit. Aby se to povedlo, neobejdete se bez vhodných nádob na ukládání odpadu. A jejich výběru bude věnován následující článek, kde nechybí ani doporučení na koupi ideálních nádob na odpady.

Výběr podle typu odpadu

Prvním krokem při výběru popelnic je identifikace typů odpadu, které vaše firma produkuje. Rozlišení mezi obecným odpadem, tříděným odpadem, nebezpečnými látkami a recyklovatelnými materiály vám umožní zvolit správné typy popelnic s odpovídajícím objemem a označením. Tím zajišťujete správné rozdělení odpadu a jeho následnou recyklaci.

Popelnice s dostatečnou kapacitou

Je důležité mít přehled o množství odpadu, které vaše firma pravidelně produkuje. Tento údaj vám pomůže určit potřebnou velikost a kapacitu popelnic. Příliš malé popelnice by mohly vést k nedostatečnému úklidu, zatímco příliš velké by mohly zbytečně zabírat místo a zvýšit náklady. Pro běžné množství odpadu postačí popelnice 120 l, ale na rozměrnější odpad či jeho větší množství již budete potřebovat popelnice 240 l s opravdu štědrým prostorem.

Dalším důležitým faktorem je prostor, který máte k dispozici pro umístění popelnic. Zjistěte, zda máte dostatek místa pro umístění větších kontejnerů nebo jestli budou vhodnější menší popelnice, které lze snadno umístit na omezeném prostoru. Pamatujte také na přístupnost popelnic pro pracovníky odpovědné za likvidaci odpadu.

Vyberte si kvalitní nádoby nejen na odpady od české firmy

Jelikož jste výhradně česká firma, máte možnost spolupracovat s lokálním dodavatelem. Tím získáte jistotu kvality produktů a služeb. Důležité je vybrat dodavatele, který klade důraz na kvalitu materiálů a konstrukce popelnic.