Důležité telefony

Centrum tísňového volání (CTV) – EMERGENCY CALLS
(+420) – international prefix to Czech Republic
Mezinárodní číslo na CTV – International emergency number
112
Hasiči – Fire
150
Záchraná služba – Ambulance
155
Městská policie – City Police
156
Policie ČR – National Police
158
Letecká záchranná služba – Air Ambulance
596 111 110
Vedoucí dispečerské směny CTV – Head dispatcher of CTV
974 723 824
První pomoc – First Aid
Pohotovostní lékařské služby – Emergency services
lékařská služba – medical service
596 612 111
sanitní vozy- ambulance cars
596 618 853
Pohotovostní lékárny – Emergency pharmacies
Městská nemocnice Fifejdy – Municipal Hospital of Fifejdy (state)
596 192 373
Fakultní nemocnice s poliklinikou – Teaching Hospital with Policlinic Poruba (state)
597 374 506
Další užitečné linky – Other helpful lines
Linka důvěry – Crisis Help Line
596 618 908
Detoxikační a krizové centrum – Detoxification and Crisis Centre
596 638 565
Krizová intervenční linka pro drogově závislé – Crisis Help-line for Drug-Addicts
603 533 533
Informační linka pro rodiny drogově závislých – Crisis Help-line for Drug-Addicts
602 967 468
Renarkon – Centre for Drug-Addicts
– kontaktní centrum – Contact Centre
596 612 529
– doléčovací centrum – Therapeutic Centre
595 781 811
Útulek pro psy – Shelter for Abandoned Dogs
596 967 288
Plyn – Gas
596 113 688, 1239
Voda – Water
596 241 228
Elektřina – Electricity
596 671 130
Výtahy – Lifts
596 134 540-3
Dopravní havarijní služba – Traffic Accident Service
1230
Středisko informačních služeb statutárního města Ostravy – Ostrava City Council Information Centre
596 283 335
Telefonní čísla Českého Telecomu – Telephone Number Information of Czech Telecom
vnitrostátní – inland
1180
mezinárodní – international
1181
Dopravní informace – Traffic Information
Autobusové spoje – Bus and Coach Information
vnitrostátní – inland
596 633 751, 596 632 634
mezinárodní – international
596 626 731, 596 625 956
Vlakové spoje – Railway Information
596 185 505
Spoje městské hromadné dopravy – City Transport Information
597 401 555-6
Letecké spoje ČSA – Air Transport Czech Airlines
597 471 180, 597 471 136

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář