Hedgeové fondy sníží vaše investiční riziko

Hedgeový fond představuje jednu z variant investičního fondu. Jakým způsobem do něj investovat a co všechno se o něm vyplatí vědět?

Jak vznikly hedgeové fondy

Vůbec první typ hedge fondu je připisován Američanu Alfredu W. Jonesovi. Ten jej založil v roce 1949. Využíval strategii nákupu akcií zajištěných krátkými prodeji. Smyslem jeho strategie byla minimalizace rizika.

Nicméně kořeny této myšlenky jsou ještě starší, například Benjamin Graham založil investiční pool už v roce 1926. Vzhledem k nebývalému úspěchu, který Jones zaznamenal, se brzy objevila řada jeho následovníků. Již v roce 1970 bylo na světě přibližně 150 hedgeových fondů.

Netrvalo tak příliš dlouho a jejich popularita dorazila i do Česka. V současné době se lze stát klientem hned několika z nich. Z pohledu českého investora se tím otevírá skutečně perspektivní oblast.

Co je hedgeový fond

Specifické pro tento druh investičního fondu je hlavně to, že prakticky nepodléhá regulaci. Pouze bývá registrován. Investiční možnosti tak téměř nejsou omezené. Fondy se též vyznačují širokou paletou investičních strategií.

Právě podle strategií tak můžeme tyto fondy mimo jiné i rozčlenit. Prakticky tak na jedné straně existují vysokofrekvenční fondy, které mohou provádět obchody v rámci milisekund. Vůči tomu v opačném pólu stojí fondy, které se opírají převážně o fundamentální analýzu, a proto je pro ně obvyklé držet aktiva i delší dobu.

Fond tedy pomocí sdružených peněz nakupuje investiční cenné papíry a další investice. Obecně se může portfolio vyznačovat značnou diverzifikací. Investovat lze do různých investičních nástrojů od akcií, přes dluhopisy až po alternativní investice.

Jedním z typických rysů je také relativně nižší likvidita. Investorům totiž jednoduše není umožněno se do fondu začlenit nebo z něj vystoupit libovolně. Podmínky definuje statut fondu.

V čem tkví výhody a nevýhody hedge fondu

Hlavní výhoda tohoto fondu vyplývá z výše uvedené charakteristiky. Fondy mohou uplatnit sofistikované strategie, jelikož se na ně nevztahují regulační a provozní restrikce veřejných podílových fondů. To vede k potenciálu lákavých výnosů.

Možnost realizovat investice na páku (tedy margin trading) je taktéž typickým poznávacím znakem hedgeových fondů. Fondy kolektivního investování nemají investování na páku povoleno kvůli jeho značné rizikovosti.

Takovéto operace jsou však také spekulativní. Mohou být proto i vysoce rizikové. Nicméně správce hedgeového fondu má možnost za účelem maximalizace výnosů a minimalizace rizika možnost držet i tradiční investiční cenné papíry.

Mimo to patří k nevýhodám, že jsou fondy vzhledem ke své povaze prioritně určeny spíše pro movité fyzické osoby či institucionální investory. Minimální vyžadovaná investice činí jeden milion dolarů. Jedná se tak o prémiový produkt. S případným zřízením vám rádi pomohou v agentuře Parkerhill.cz z Prahy.