Hornické muzeum v Ostravě

Hornické muzeum v Ostravě-Petřkovicích – dokumentuje vznik a vývoj revíru od druhé poloviny 18. stol. do současnosti. Hornické muzeum patří bezesporu mezi nejzajímavější památky Ostravy. Mapuje historii a technický vývoj dobývání uhlí v Ostravsko-karvinském revíru a je tak jedinečnou připomínkou zajímavé hornické minulosti regionu. K vidění jsou důlní expozice (dobývací stroje v provozu), štoly z pol. 19. století, expozice historie důlních svítidel, výchozy uhelných slojí na povrch, zajímavou atrakcí je i možnost sfáret do podzemí hornickou klecí. V provozu je také originální hornická hospoda – harenda u Barborky. Zajímavé je pak také sídliště lovců mamutů pod kopcem Landek a místní přírodovědná naučná stezka. Lokalita Landek o rozloze 85,53 ha je památka na paleolitické osídlení, známá nálezem Landecké nebo také Petřkovické Venuše – prvního uměleckého stvránění ženského těla z krevele. nachází se zde velmi cenná vegetace, některé exempláře buků staré 150 a více let.

Otevírací doba
Muzeum je otevřeno celoročně.

Expozice
vstupy každou celou hodinu
poslední prohlídka začíná v 16 hodin