Jaká máme pracovní víza pro cizince?

Cizinec může v Česku získat hned několik typů pracovních povolení. Jaká pracovní víza to mohou být?

Jaké typy pobytů může v cizinec Česku absolvovat

Cizinec musí mít v Česku jednak pobytové oprávnění. A současně pro legální výkon práce potřebuje i pracovní vízum příslušného typu. Konkrétně se dle oficiálního webu ministerstva vnitra v současnosti jedná o:

 • krátkodobý pobyt (vízová povinnost/bezvízový styk)
 • vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé)
 • dlouhodobý pobyt
 • zaměstnanecká karta
 • modrá karta
 • trvalý pobyt
 • sezónní zaměstnávání
 • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance
 • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie

Co je krátkodobé vízum a které druhy pracovních víz v současnosti existují

Krátkodobé vízum je určeno k pobytu v délce maximálně 90 dnů. V současnosti rozeznáváme v tomto segmentu:

 • mimořádné pracovní vízum

Mimořádné pracovní vízum

Sezónní zaměstnání je definováno jakožto činnost závislá na ročním období. Vízum se vydává pro následující odvětví:

 • rostlinnou a živočišnou výrobu, myslivost a související činnosti
 • lesnictví a těžbu dřeva
 • výstavbu budov
 • inženýrské stavitelství
 • specializované stavební činnosti
 • ubytování
 • stravování a pohostinství
 • architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
 • sportovní, zábavní a rekreační činnosti

Co je to dlouhodobé vízum a o jaké typy pracovních víz lze žádat

Dlouhodobé vízum je vízum pobytu nad 90 dnů. Vízum se vydává nejdéle na rok, a to jako:

 • vízum pro sezónní zaměstnání
 • mimořádné pracovní vízum

Sezónní zaměstnání

Analogicky obdobně platí i pro sezónní zaměstnání v tomto režimu výše uvedený výčet oblastí, které takto konkretizuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 322/2017 Sb., ve znění vyhlášky č. 468/2022 Sb.

Mimořádné pracovní vízum

Dlouhodobé mimořádné pracovní vízum je typ pobytového oprávnění určený pro občany Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Moldavska, Severní Makedonie a Ukrajiny, kteří chtějí v České republice dočasně pracovat.

Co je dlouhodobý pobyt a které možnosti máme v případě zaměstnání

Obecně je dlouhodobý pobyt definován jakožto možnost pobývat na našem území za určitým účelem déle než rok.

Ve formě dlouhodobého pobytu lze žádat o:

 • účel hledání zaměstnání
 • zaměstnanecká karta
 • modrá karta
 • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Účel hledání zaměstnání

O toto povolení může cizinec žádat, pokud má povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia a úspěšně dokončil akreditovaný studijní program na vysoké škole. Případně tehdy, disponuje-li povolením k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu a tento výzkum úspěšně dokončil.

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta cizinci umožňuje v Česku legálně pobývat a zároveň pracovat déle než 3 měsíce.

Modrá karta

Modrá karta je určena pro žadatele, kteří plánují pracovat na pozici, jež vyžaduje vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání, pokud studium trvalo alespoň 3 roky. Plní roli povolení k pobytu i k zaměstnání.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Tento druh povolení umožňuje převedení do Česka na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty.