Kdy se vyplatí pojištění schopnosti splácet?

Pojištění schopnosti splácet je pojistný produkt, se kterým se můžou setkat zájemci o půjčku. Jeho hlavním cílem je krytí rizik spojených se splácením splátek z půjčky. Ovšem jako u každého pojištění, tak i zde je nutné počítat s tím, že to něco bude stát. Kdy se tedy vyplatí a jaká rizika vlastně kryje?

U koho lze pojištění schopnosti splácet uzavřít?

Možnost sjednat si pojištění schopnosti splácet najdete u většiny bankovních půjček a u části nebankovních půjček. Hodně také záleží na druhu půjčky, jelikož u některých je pojištění vyloženě vyžadováno, jindy jde spíše o dobrovolný krok dlužníka.

Na co se pojištění vztahuje?

Zájemce o bankovní nebo nebankovní půjčku by udělal chybu, kdyby si myslel, že pojištění schopnosti splácet kryje úplně všechny rizika. Každý by si měl vždy důkladně přečíst podmínky pojištění. Abyste si dokázali udělat určitou představu, uvádíme nejčastější pojistné rizika, na které se pojištění může vztahovat:

  • ztráta zaměstnání
  • dlouhodobá pracovní neschopnost
  • invalidita 3. stupně
  • hospitalizace důsledkem úrazu
  • smrt následkem úrazu
  • smrt

Zejména u ztráty zaměstnání, dlouhodobé pracovní neschopnosti a hospitalizace důsledkem úrazu je nutné počítat s tím, že jsou nastaveny limity pojistného plnění na určitý počet měsíců. Navíc nemusí platit pro každého, jelikož někteří poskytovatelé půjček nabízejí 2 odlišné pojistné produkty. Základní, který je levnější, ale kryje menší počet rizik. Druhý je dražší s rozšířeným počtem plnění. Dále platí, že nárok na pojistné u ztráty zaměstnání nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti vzniká až po určité době. Naopak u invalidity a smrti je obvykle uhrazen celý zbytek dluhu.

krátkodobé půjčky online

Příklady pojištění splátek půjčky:

Nebankovní půjčka od Home Credit

Pojištění splátek POMOC

Při hospitalizaci následkem úrazu jsou zaplaceny až 2 splátky, při invaliditě 3. stupně nebo smrti následkem úrazu je zaplacený celý zbytek dluhu.

Cena pojištění je 2,5 % z aktuální měsíční splátky bez úhrady za pojištění.

Pojištění splátek POMOC+

U ztráty zaměstnání nebo při hospitalizaci následkem úrazu a během pracovní neschopnosti může být uhrazeno až 12 splátek. U invalidity 3. stupně a smrti je zaplacený celý zbytek dluhu.

Cena pojištění je 8,9 % z aktuální měsíční splátky bez úhrady za pojištění.

Bankovní půjčka od Raiffeisenbank

Typ B pro podnikatele

U dlouhodobé pracovní neschopnosti je plnění maximálně 12 měsíců. V případě smrti a u trvalých následků úrazu s poškozením nejméně 50 % se vyplácí celý zbytek dlužné částky.

Cena je 95 Kč měsíčně.

Typ C pro zaměstnance

V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání je možné plnění do 12 měsíců. U smrti a trvalých následků úrazu při poškození nejméně 50 % je uhrazen celý zbytek dluhu.

Cena je 119 Kč měsíčně.

Kdy se pojištění splátek půjčky vyplatí?

To je klíčová otázka, kterou by si měl položit každý zájemce o půjčku. Základní kritéria jsou tři:

  • výše půjčky
  • doba splatnosti
  • celkové náklady na půjčku

Výše půjčky je zřejmě nejzásadnějším kritériem. Je totiž rozdíl, jestli si půjčujete 5 000 Kč nebo 300 000 Kč. Zatímco první částka se obvykle řadí mezi krátkodobé půjčky online, druhá má většinou delší dobu splatnosti. Je tedy logické, že v případě delší doby splácení se zvyšuje vznik rizika nějaké nečekané události, která může dostat dlužníka do platební nescahopnosti. Proto platí přímá úměra, že čím vyšší je půjčka, tím je rozumnější o pojištění schopnosti splácet přemýšlet. Současně jsme si tím vysvětlili i druhé kritérium doby splatnosti. Výjimkou můžou být krátkodobé půjčky na vysoké částky. U nich je na zvážení, jak moc si je dlužník jistý tím, že ho za krátkou dobu nemůže potkat nějaké riziko.

Co se týká celkových nákladů na půjčku, tak i ty se odvíjejí od vypůjčené částky a doby splácení. Větší půjčka a delší splatnost logicky generují větší náklady. A čím větší náklady jsou, tím se znovu zvyšuje riziko případných problémů se splácením.

Výše uvedené je obecný princip, který ale nemusí vždy platit! Při přemýšlení, zda uzavřít pojištění splátek půjčky, se musí každý rozhodovat individuálně. Zájemci o půjčku jsou v různé pracovní, rodinné a finanční situaci, takže navzdory výše uvedenému se někomu může vyplatit pojištění i u malých krátkodobých půjček, pokud tento produkt poskytovatel nabízí.

Kalkulace nákladů na pojištění

Pro úplnou představu, na kolik by vás pojištění schopnosti splácet vyšlo, jsme připravili jednoduchou kalkulaci.

Pojištění krátkodobé půjčky

Pokud se rozhodnete pro krátkodobou půjčku od Raiffeisenbank ve výši 20 000 Kč na dobu 12 měsíců, zaplatíte celkem 20 868 Kč. Tedy 868 Kč navíc. RPSN je od 8,21 %.

Kdybyste se rozhodli pro pojištění splátek půjčky, tak zaměstnanci platí 119 Kč měsíčně, což je za 12 měsíců celkem 1 428 Kč.

Pojištění dlouhodobé půjčky

U dlouhodobé půjčky od Raiffeisenbank ve výši 500 000 Kč na dobu 96 měsíců zaplatíte celkem 676 128 Kč. Tedy 176 128 Kč navíc. RPSN je od 8,19 %

Pokud byste se pojistili proti schopnosti splácet, tak zaměstnanec by celkem za pojištění zaplatil 11 424 Kč (119 Kč x 96 měsíců).

Tyto příklady potvrzují námi uvedený princip, že obvykle je výhodnější uzavřít pojištění splátek u větších půjček s delší dobou splatnosti, než u těch krátkodobých. Ovšem jak se rozhodnete, záleží jenom na vás. Při výběru půjčky s pojištěním schopnosti splácet také vždy pamatujte na to, že v nabídkách jednotlivých poskytovatelů jsou velké rozdíly nejenom v oblasti krytí jednotlivých rizik, ale i v ceně pojištění.