Je to služebnost, nebo reálné břemeno?

Věcná břemena mohou mít mnoho podob. Jejich podkategorie, tedy služebnosti a reálná břemena, definuje nový občanský zákoník, avšak přesto v nich většina lidí tápe. Jejich znalost se vám ale bude hodit, pokud plánujete nákup či prodej nemovitosti, ale i v případě, že chcete využít výkup domu nebo výkup pozemku.

Reálné břemeno

Reálná břemena jsou aktivní povinností a zavazují vlastníka věci něco dělat či něco dávat. Může se jednat o peníze či naturálie, ale i o službu (úklid, nákupy a podobně). Reálná břemena lze vykonávat jednorázově i opakovaně, pravidelně i dle individuálních potřeb. Zřizují se většinou na dobu určitou, v případě zřízení na dobu neurčitou musí být stanovené podmínky vykupitelnosti.

Reálná břemena mohou být vztažena k určité osobě, nebo k určité nemovitosti. V prvním případě zanikají smrtí dané osoby (případně zánikem u právnických osob), není možný převod na jinou osobu. Ve druhém případě přechází stejně jako vlastnická práva na další vlastníky. Typickým příkladem reálného břemene je tzv. výměnek, tedy poskytnutí bydlení určité osobě.

Služebnost

 Služebnost je naopak pasivní povinnost a zavazuje vlastníka věci něco trpět či tolerovat, případně se zdržet určitého chování. Zřizuje se uzavřením smlouvy a může být uzavřená na dobu určitou i neurčitou. Služebnost změnou vlastníka nezaniká.

Občanský zákoník rozeznává hned několik služebností rozdělených jako pozemkové a osobní (ve prospěch osoby). Nejčastější je služebnost stezky, průhonu a cesty, která opravňuje používat cestu někoho jiného. Časté je i užívací právo, tedy právo užívat cizí věc pro svou vlastní potřebu, nebo služebnost dožití.

Jakékoliv věcné břemeno může být překážkou v prodeji nemovitosti. Pokud chcete mít jistotu, že za svůj dům či byt dostanete co nejlepší nabídku, využijte nezávaznou poptávku na výkup a zprostředkování prodeje.