MBA studium = 1 rok k úspěchu

MBA je zkratka z anglického Master of Business Administration a znamená označení pro profesní titul z oboru, který se zaměřuje na rozvoj manažerských dovedností a znalostí. Díky jeho absolvování se budete moci posunout ve svém profesním životě kupředu. O kvalifikované manažery, kteří umí řídit podnik i lidské zdroje, je dnes velký zájem, a to jak ze strany českých, tak i zahraničních firem. Staňte se jedním z nich. V České republice je to možné díky European School of Business & Management SE. Jak začít a co vás čeká?

Výběr programů a speciálně nastavené vzdělávací programy

European School of Business & Management SE je prestižní škola s mezinárodní akreditací, která aktuálně nabízí jednoleté studium MBA v několika různých oborech. Studium je rozděleno do 3 bloků. V prvním bloku se studenti věnují tématům z oblasti managementu, HR, Public Relations aj, v druhém bloku si každý volí svou specializaci. Vybírat je možné zaměření na Corporate management, Leadership a soft skills, Management inovací, Management obchodu a další. Třetí blok studia naplňují volitelné předměty.

Systém výuky je nastaven tak, aby se studiu mohli věnovat i hodně vytížení zaměstnanci. Vychází z tzv. Oxfordského modelu, jehož cílem je naučit studenty využívat získané poznatky v praxi a nikoliv biflovat poučky, které sami o sobě nemají žádnou váhu. Výuka probíhá pomocí propracovaného e-learningového systému v kombinaci s prezenčními workshopy, jejichž termíny si studenti sami volí v rámci studentské sekce. Tato kombinovaná forma studia umožňuje studentům vzdělávat se kdykoliv a odkudkoliv. Prezenční výuku navíc zajišťují špičkoví lektoři, díky nimž mají studenti šanci naučit se, jak vše funguje v praxi a získat i cenné kontakty.

Přihlášení kdykoliv

Ke studiu na European School of Business & Management SE je možné se přihlásit kdykoliv během roku. Každý student má právo podřídit studium svým individuálním potřebám. Škola nabízí i studium na zkoušku v délce jednoho měsíce.

Kompletní informace o náplni studia, podmínky pro přijetí a další najdete na www.esbm.cz.