Jak ekologicky zlikvidovat vozidlo bez přítomnosti jeho majitele

Každá věc slouží tak dlouho, dokud je schopná poskytovat co nejlepší služby. Postupně se však opotřebovává a jednou přijde čas, kdy bude třeba ji nahradit novou. Platí to i pro automobily. Někdo mění vozidla častěji, jiný až tehdy, kdy jeho původní vůz dospěje do stádia, kdy je vhodný tak akorát do šrotu. Víte, co obnáší ekologická likvidace auta, když nejste jeho majitelem?

Na náhradní díly vůz nechat nelze

Pokud by vás napadlo nechat si vůz na náhradní díly, tak to vlastně z hlediska zákona o nakládání s nebezpečnými odpady není možné. Každé vozidlo musí být ekologicky zlikvidované. To znamená předat ho autorizované společnosti, která se zabývá likvidací autovraků. Je tak je možné odhlásit vozidlo z veřejného registru. Problém může nastat, když původní majitel již nežije. Zde je třeba, aby proběhlo dědické řízení, které nabude právní moci a vůz pak odhlásí jeho právoplatný dědic.

Likvidace vozidel ve firmě

I pro firemní automobily platí, že by je správně měl nechat ekologicky zlikvidovat jejich majitel. Ve většině případů to ale dělá jím pověřená osoba, která dostane k vyřízení této záležitosti plnou moc. Plná moc stačí úplně jednoduchá, dokonce ani nemusí být úředně ověřená. Pak už se jen pověřená osoba prokazuje touto plnou mocí a svým občanským průkazem.

Jak zlikvidovat automobil, když nejste jeho majitelem

Stejně jako u firemních vozů tak i u těch, u kterých během jejich ekologické likvidace nebude osobně přítomen majitel, je třeba mít jím vystavenou plnou moc. Ani zde není třeba, aby byla ověřena na úřadě. Ten, kdo vozidlo předává k ekologické likvidaci, by si měl pohlídat, aby firma měla atestaci pro tuto činnost. Jen tak je oprávněna vydat potvrzení, na základě kterého je pak možné automobil odhlásit z veřejného registru vozidel.