Jaká reklama funguje dobře v online prostředí?

Každý, kdo provozuje eshop už asi dobře ví, je jsou to reklamní kampaně na Google.cz, tato PPC reklama je pravděpodobně nejvyužívanější reklamou v marketingovém světě. Reklama za proklik je totiž nejen efektivní po stránce výkonnosti, ale také velmi sympatickou po stránce konečné investice. Rozpočet si totiž můžete sami nastavit takový, který odpovídá vašim aktuálním cenovým možnostem. Navíc tento marketingový nástroj můžete přehodit do praxe v mnoha různých případech, přesto vždycky (tedy po správném nastavení) bude přinášet kýžený zisk. Kde konkrétně můžete PPC reklamu použít?

Reklama ve vyhledávání

Jedním z mnoha míst, kde najde PPC reklama své využití, je klasické internetové vyhledávání. V praxi se jedná o první tři nabídky, které vám vyběhnou, když zadáte do okénka vyhledávače svůj dotaz. Po zobrazení výsledků první tři výsledky jsou propagovanými bannery, které fungují na principu PPC reklamy, respektive se o PPC reklamu v praxi jedná. 

V případě nastavování této reklamy je důležité, abyste zasáhli člověka skrze vyhledávaná klíčová slova. Pohrajte si s textem, dodržujte délku meta popisů a také délku titulků, abyste skutečně zaujali pozornost potenciálního zákazníka. 

Digitální marketing je pro řadu firem velkou neznámou, proto nebojte se oslovit specialisty v oboru, kteří Vám ušetří hodně nákladů.

Reklama v obsahové síti

PPC reklamy se umísťují i do internetových magazínů a na podobné webové stránky. Zde jsou uvedeny formou grafického nebo textového banneru a objevují se buďto stále na webu, nebo v rámci Google Ads či Sklik. 

V takovém případě je řeč o takzvaných responzivních typech reklamy, které jsou tvořeny obrázky, také logy, texty a dále systémy tvořícími reklamní prostor. 

Discovery kampaně

Na principu PPC propagace jsou postaveny i mnohé takzvané discovery kampaně, které jsou jedním z nejnovějších typů reklamních kampaní vůbec. Objevují se hlavně v rámci YouTube, Gmail nebo kanálu „Objevit” a většinou jsou buďto ve formátu kolotoče neboli carouselu či v podobě klasické reklamy, jak ji známe. Opět však stačí kliknout a platí se pouze onen proklik vedoucí na webovou stránku společnosti.