Kolik stojí demolice a co ji může prodražit

Koupili jste si pozemek, na kterém stojí starý dům, a rozhodli jste se ho zbourat a postavit si nový? Pojďme se podívat, jaká jsou nutná povolení a kolik taková demolice bude stát. 

Ohlášení demolice 

Koupě zajímavé parcely se zchátralým domem není žádná novinka. Nejobvyklejší je ohlášení pomocí předepsaného formuláře. Stavební úřad ale také obvykle vyžaduje technický popis demoličních prací, doložení stávajícího stavu objektu. Při neexistující dokumentaci v archivu je nutno provést zaměření, takže se nám odstranění stavby prodraží.

V dokumentaci musí být patrná plánovaná úprava terénu a doložené stanovisko odboru životního prostředí z hlediska odpadů. Je dobré nejprve zajít na úřad a zeptat se referenta, co bude vyžadovat a jak vlastně postupovat.

Pozor na azbest 

Pozor na možnost přítomnosti azbestu v odstraňované stavbě. Pokud se azbest objeví v odstraňovaném objektu musíme požádat stavební úřad o povolení, které bude učiněno vždy rozhodnutím. Proces demolice se automaticky prodlužuje a je zapotřebí dokládat další stanoviska vzhledem k přítomnosti azbestu, především pak stanovisko příslušné hygienické stanice.

Abyste získali potřebné stanovisko, musíte předložit způsob likvidace azbestu a ochranu ovzduší při odstraňování až po místo uložení. Práci s takto nebezpečným materiálem je nepřípustné provádět na vlastní pěst a je potřeba již v prvopočátku oslovit odbornou firmu s oprávněním likvidace nebezpečných odpadů. Firma si pak potřebné povolení zajistí sama. 

Pozor na památkovou zónu 

Podle § 128 Stavebního zákona odst. 6 se stanovuje, že odstranění stavby, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové zóně, je možné pouze na základě příslušného povolení stavebního úřadu. Musíme mít ovšem jako podklad k rozhodnutí o odstranění stavby závazné stanovisko příslušného správního orgánu památkové péče. 

Pozor, památkově chráněnou stavbu nelze odstranit, nejprve musí být památková ochrana zrušena. Takový proces je snad až nemožný. 

Náklady na odstranění 

Pokud jde o náklady na odstranění, bohužel je nelze paušalizovat. Náklady při strojním odstranění budou nižší než při nutnosti objekt odstranit ručně. Ceny u ručního odstranění jsou často o 50% vyšší než u strojní demolice. 

O ceně demolice často rozhoduje lokalita a vzdálenost nejbližší skládky. Samozřejmostí je to, že by se i firma měla snažit ponížit náklady důsledným tříděním odpadu, dřevo si obvykle někdo odveze na spálení, pálené červené tašky můžeme za odvoz nabídnout výrobcům antuky, někdy je i zájem o další prvky z odstraňovaných staveb. 

Stanovení ceny

Cena se stanovuje i s ohledem na podíl konstrukcí v obestavěném prostoru, takže je velmi těžké určit konkrétní částku. Přibližný odhad odstranění starých domů se pohybuje okolo 250-400 tisíc Kč, přítomnost azbestu demolici poměrně prodraží, a to v řádu několika desítek tisíc korun, obvykle 15-30 tisíc Kč. 

Je velice důležité si předem sjednat rozsah demolice, zda např. základy mohou zůstat v zemi, anebo budou překážkou pro novostavbu. Tyto souvislosti si ale dodavatel novostavby a současně demolice vyřeší bezproblémově sám, včetně odpojení stavby od veškerých médií, vrácení měřicích zařízení a neporušení stávajících přípojek.