Řešením nedostatku zubařů může být projekt Ukrajina

Režim Ukrajina

Česká stomatologie se již delší dobu potýká s krizí způsobenou nedostatkem zubařů. Konkrétně například ve Středočeském či Ústeckém kraji připadá na jednoho zubaře něco kolem 2 000 lidí, což už je vskutku alarmující číslo. 

Navíc většinu regionů trápí i skutečnost, že tam ordinace spíše krachují, než že by byly zakládány nové. Způsobeno je to zejména tím, že většina mladých zubařů odchází za prací do Prahy nebo do zahraničí a v menších krajích tak převládají zubaři častokráte už v důchodovém věku. 

Výsledkem tohoto stavu je nejenom personální krize v zubařství, ale i špatný stav zubů lidí jí dotčených, kteří kvůli ní nemohou najít adekvátního stomatologa – nedostatek zubařů tak odnáší nejen samotná stomatologie, ale i prostí lidé. Jak z této krize ven? 

Odpovědí by mohl být projekt Ukrajina, který by měl být schopen napomoci vyřešit i tento problém. A o co, že se vlastně jedná? Pojďme si ho v krátkosti představit. 

Režim Ukrajina je projekt, jehož hlavním cílem je usnadnění náboru vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, tedy i zubařů, z Ukrajiny. 

Dle Ministerstva zahraničních věcí, hlavního strůjce této myšlenky, by mělo k snadnějšímu zaměstnávání ukrajinských stomatologů vést dosažení časových úspor při vyřizování žádostí o zaměstnanecké nebo modré karty na zastupitelském úřadě ČR v Kyjevě na Ukrajině. Roční kvóta tohoto projektu činí 500 míst. 

Přihlásit se do něj může každá společnost (zaměstnavatel), a to již s konkrétním uchazečem ukrajinské státní příslušnosti, která splňuje následující kritéria: 

  • existuje minimálně 2 roky 
  • má minimálně 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr 
  • za poslední 2 roky pravidelně zveřejňuje účetní závěrky  

V případě splnění požadovaných podmínek následuje vyhodnocení žádosti – pokud je žádost akceptována, je následně zaměstnavateli vydáno potvrzení o zařazení do projektu.  

Co potřebujete k tomu, abyste mohli zaměstnat ukrajinského zubaře? 

K tomu, abyste mohli legálně zaměstnat ukrajinského stomatologa bude nezbytné mu zajistit pracovní povolení. V tomto konkrétním případě bude potřeba modrá karta. Jde o speciální povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR za účelem zaměstnání, jež vyžaduje odbornou kvalifikaci v podobě řádně ukončeného vysokoškolského vzdělání, bez nějž se zubařina v ČR dělat nedá. 

povolení k dlouhodobému pobytu

Žádá se o něj na zastupitelském úřadě ČR na Ukrajině, nebo na Ministerstvu vnitra ČR (pokud zde již cizinec pobývá). 

I přes to, že režim Ukrajina tuto žádost o modrou kartu urychluje a zjednodušuje, jedná se stále o relativně náročný administrativní proces. 

Naštěstí zde existuje velice příjemná možnost zajištění kvalifikovaných odborníků, zubařů nevyjímaje, s pomocí pracovní agentury, která zajistí nábor i vyřízení všech potřebných formalit za vás! 

Vám tedy odpadnou veškeré starosti s tím spojené, a to si myslíme, že rozhodně stojí minimálně za zvážení.  

Autor: IRS Czech