Titul MBA nastartuje vaši kariéru

Studium MBA je stále populárnější. I když se původně jednalo o vzdělání poskytované pouze zahraničními univerzitami, v České republice dnes máme několik desítek vzdělávacích institucí nabízejících toto manažerské studium. Jednou z prestižních českých MBA škol je Cambridge Business School. Po úspěšném absolvování zde získáte titul MBA, který vám otevře dveře k profesnímu a kariérnímu postupu.

Na Cambridge Business School se vám dostane kvalitního manažerského vzdělání. Rozšíříte si své znalosti z oblasti managementu nad úroveň vysokoškolského vzdělání a nové poznatky se naučíte účinně aplikovat do praxe a při běžném chodu firmy. Studium MBA je proto určeno manažerům, členům managementu, podnikatelům, zástupcům veřejné správy či neziskového sektoru, ale také všem ostatním, kteří se chtějí obohatit o nové znalosti a informace z oboru a získat před ostatními konkurenční výhodu.

Studium MBA na Cambridge Business School

Studium MBA na Cambridge Business School trvá jeden rok, probíhá v českém jazyce a v jeho průběhu musí student absolvovat deset studijních modulů. Celé studium je realizováno distanční formou, která kombinuje moderní e-learning a celodenní výukové semináře, které probíhají 4x za studium, vždy v sobotu. Výuka je interaktivní a zaměřena na řešení reálných problémů a případových studií.

Výstupem za každý studijní modul je seminární práce, na konci studia pak musí student vypracovat závěrečnou práci. Po splnění všech studijních povinností a úspěšném obhájení závěrečné práce získá student titul MBA, který představuje ukončení profesního manažerského vzdělání.

Díky studiu uděláte něco pro sebe a svůj profesní i osobní rozvoj. Kromě toho se seznámíte s podobně zaměřenými lidmi z různých společností a s odborníky či profesionálními lektory. Tím získáte cenné kontakty, které se vám v budoucnu mohou hodit.

Titul MBA vám otevře dveře do jiných sfér. Získáte výraznou konkurenční výhodu a zvýšíte svou šanci na uplatnění v managementu i velkých nadnárodních společností. Věděli jste, že v žebříčku top 100 firem magazínu Fortune, má 42 generálních ředitelů těchto firem titul MBA?

Neváhejte a zjistěte si více informací o studiu MBA na Cambridge Business School. Mezi úspěšné absolventy můžete za rok patřit i vy.