Zvyšování daní není správnou cestou, shodují se odborníci

Vlivem ekonomické krize a také neutuchající války na Ukrajině, která se velkou měrou protkává do životů nás všech, dochází k vládě k mnoha rozhodnutím nebo návrhům, jež by mohly přispět k oživení ekonomiky a k vymazání dluhu, který si jako stát už dlouhé roky neseme na bedrech. A jedním z návrhů je zvyšování daní, což se samozřejmě nelíbí občanům samotným. I mnozí odborníci jsou proti, protože jsou toho názoru, že to není ta správná cesta. 

Musí dojít ke zvýšení státního rozpočtu

Pokud sledujete exchange devizy, ať už vás zajímá kurz euro nebo kurz dolaru, víte, že se na jejich hodnotách výraznou měrou podílí i stav ekonomky daného státu. A aktuálně se ekonomika prakticky všech zemí potýká s nepříjemnostmi, protože ukrajinský konflikt se příliš dlouho vleče. 

Vláda si moc dobře uvědomuje, že aby se mohlo jakkoli hnout s dluhem, respektive aby se vůbec mohlo pomoct i dál, musí přijít radikální zvýšení státního rozpočtu. A zde jako cestu vidí zvyšování daní, což je krok, který má samozřejmě i své odpůrce. 

Nejedná se o nutný scénář

Zejména ekonomové se shodují na tom, že z pohledu aktuální situace se nejedná o nutný krok. Je to pohodlná cesta, ale nejedná se o nic, k čemu by opravdu muselo dojít. Výdaje totiž rostou úměrně s příjmy, což znamená, že zvyšování daní v tomto případě skutečně není tou správnou cestou, a už vůbec ne v době, kdy je inflace tak rekordní. 

Podle ekonomů je problém hlavně v tom, že si mnohé vládní složky nikdy neprošly výdaje českých občanů, respektive že nikdy nedošlo k nějaké výraznější a hloubkové analýze výdajů. 

Nelze identifikovat jednu položku

Ve státním rozpočtu by to podle nich nemělo fungovat tak, že by si jedna položka státního rozpočtu škrtla, případně se pouze jedna z nich navýšila. Mělo by se jednat o zalátání drobných děr, případně o změnu vícero věcí v menších měřítcích.